Kinderdienst

Nadat we samen zijn begonnen in de kerk, gaan de kinderen op zondagmorgen naar hun eigen dienst. De kinderen tot en met groep 2 van de basisschool blijven in de kerk. Kinderen vanaf groep 3 lopen met de kinderwerkers in tien minuten naar een nabij gelegen basisschool. Zo zijn er zes verschillende groepen:

0-2 jaar: wit
3-4 jaar: groen
4-5 jaar: rood
6-8 jaar: blauw
9-12 jaar: geel

Kort voor het einde van de dienst komen alle kinderen weer terug in de kerk.

Thema’s kinderdiensten

 

Datum: 05.05.19 12.05.19 19.05.19 26.05.19
0-2 jaar
(witte groep)
Alfa en Omega
Alfa und Omega
Het begin, de schepping
Der Anfang, die Schöpfung
God is altijd bij je
Gott ist immer bei dir
Hij die terug komt
Er, der zurück kommt
3-4 jaar
(groene groep)
Alfa en Omega
Alfa und Omega
Het begin, de schepping
Der Anfang, die Schöpfung
God is altijd bij je
Gott ist immer bei dir
Hij die terug komt
Er, der zurück kommt
4-5 jaar
(rode groep)
Alfa en Omega
Alfa und Omega
Het begin, de schepping
Der Anfang, die Schöpfung
God is altijd bij je
Gott ist immer bei dir
Hij die terug komt
Er, der zurück kommt

6-8 jaar
(blauwe groep)
Maandthema   Openbaring 1:8
Monatsthema  Offenbarung 1,8

9-12 jaar
(gele groep)
Maandthema   Openbaring 1:8
Monatsthema  Offenbarung 1,8