Privacyvoorwaarden

PRIVACY

Stichting Euregio Christengemeente Aalten/Bocholt onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke gegevens registreert Stichting Euregio Christengemeente? 
Stichting Euregio Christengemeente registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger of partner;
 • De bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
 • Gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het partnerschap of de begunstiging
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen.

Waarvoor gebruikt Stichting Euregio Christengemeente jouw gegevens?
Stichting Euregio Christengemeente gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief of een ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de evenementen.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Inzage in uw gegevens
Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

Stichting Euregio Christengemeente
Hogestraat 52
7122 BW Aalten
info@ecgonline.net

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Euregio Christengemeente is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

De toegestane bewaartermijn
Stichting Euregio Christengemeente verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:

 • Na 7 jaar, na afgeven van een machtiging door middel van een machtigingskaart, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.
 • Na 1 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen deel meer uit te willen maken van de ECG-Familie
 • Na 7 werkdagen, nadat iemand heeft aangegeven geen ECG Weekmail te willen ontvangen

Vestigingsplaats
Stichting Euregio Christengemeente
Hogestraat 52
7122 BW AALTEN