Visie

Onze visie
De Euregio Christengemeente is een charismatische-evangelische gemeenschap. Samen willen we, op basis van onze relatie met Jezus Christus, ons dienend inzetten om verzoening en eenheid in het Lichaam van Christus en daarbuiten te bevorderen.

Binationaal
De voorgevel van de Westerkerk vermeldt met grote letters dat de ECG een binationale kerk is waar christenen uit Duitsland en uit Nederland samenkomen: Two nations – one mission. Onze diensten zijn geheel tweetalig (Duits-Nederlands) en worden via een draadloos systeem vertaald in Engels en Farsi (Iraans).

Euregionaal
De ECG is een euregionale kerk. Dit betekent dat jong en oud uit de Euregio (het Duits- Nederlandse grensgebied) in een straal van ongeveer veertig kilometer de ECG bezoekt.

Intercultureel
In de ECG komen verschillende nationaliteiten samen, die niet langs elkaar maar met elkaar Jezus willen volgen, waardoor de veelkleurigheid van God zichtbaar wordt. Het vraagt een grotere toewijding dan gewoon om een binationale, euregionale en interculturele kerk te zijn. De zegen van God die we hierdoor ontvangen is een grote motivatie en vreugde voor ons allen.