Prioriteiten

Op welke manier willen we met elkaar onze roeping vervullen?

schermafbeelding-2016-09-24-om-13-00-34Gods huisgezin zijn
■   Samen vormen we de ECG-familie door actief betrokken te zijn in kleine groepen, waar visie geboren wordt en roeping gestalte krijgt.
■   Samen helpen we elkaar om een discipel van Jezus te zijn.
schermafbeelding-2016-09-24-om-13-00-42Oase zijn
■   Samen mogen we een oase zijn voor Gods kinderen uit alle kerken en volken.
■   Samen strekken we ons uit naar verfrissing, genezing, bevrijding, bemoediging en toerusting.
schermafbeelding-2016-09-24-om-13-00-47Gods Koninkrijk zichtbaar maken, grondvesten en uitbreiden
■   Samen willen we bedieningen vanuit de gemeente ontwikkelen en ondersteunen.
■   Samen willen we maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons nemen.
schermafbeelding-2016-09-24-om-13-00-53Bruggen bouwen
■   Samen willen we ons dienend inzetten om verzoening en eenheid in het Lichaam van Christus en daarbuiten te bevorderen.
■   Samen willen we grenzeloos betrokken zijn door cultuur- en grensoverschrijdend te dienen en te handelen.