Missie

De zes letters in het woord ‘VOLGEN’ helpen ons om de visie van de ECG om te zetten in de praktijk:

Vrij zijn
Jezus vraagt van ons dat wij mensen helpen om een vrij leven te leiden vanuit hun identiteit in Christus.

Open zijn
Jezus vraagt van ons dat wij onze harten en onze huizen openen voor Hem, elkaar en onze naasten.

Liefhebben
Jezus vraagt van ons dat wij Gods liefde ontvangen, Gods liefde beantwoorden en Gods liefde doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.

Geven
Jezus vraagt van ons dat wij in alles vrijgevig zijn: het beste geven van wat we uit Gods hand hebben ontvangen.

Eenheid en verzoening
Jezus vraagt van ons dat wij de door Hem tot stand gebrachte verzoening en eenheid (met God en met elkaar) zichtbaar maken in alle gebieden van de samenleving.

Naam van Jezus
Wij willen de naam van Jezus verhogen en bekendmaken in en vanuit de Euregio.