Geschiedenis

■ In 1989 wordt bij de inzegening van Wilkin en Aukje van de Kamp als voorgangersechtpaar in de toenmalige Volle Evangelie Gemeente Aalten (VEGA) geprofeteerd dat van verschillende kanten mensen zullen komen om te helpen en het werk gaan overnemen.

■ In 1993 wordt de Christusgemeinschaft Bocholt onder leiding van Ralf en Brigitte Belau e.a. opgericht.

■ In 1995, vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog, vindt in de Volle Evangelie Gemeente Aalten een indrukwekkende interkerkelijke verzoeningssamenkomst plaats tussen Duitse en Nederlandse christenen, waar ook de leiders van de Christusgemeinschaft Bocholt zijn betrokken. Hieruit ontstaat een grensoverschrijdende vriendschap tussen de leiders uit Aalten en Bocholt.

■ In 1996 verandert de Volle Evangelie Gemeente Aalten haar naam in Christengemeente Aalten.

■ In 1997 wordt in Nederland een profetie uitgesproken dat in Aalten een krachtige oase zal ontstaan, waar mensen uit Nederland en Duitsland naar toe komen om aan te sterken en toegerust te worden.

■ In 1999 ontvangen Wilkin en Aukje van de Kamp en Ralf en Brigitte Belau visie van God om de Christengemeente Aalten en de Christusgemeinschaft Bocholt samen te laten gaan in de Euregio Christengemeente (ECG).

■ 7 mei 2000 vindt de eerste samenkomst van de ECG plaats in de Westerkerk te Aalten.

■ In 2001-2002 wordt ingezien dat de ECG moet breken met iedere vorm van exclusief denken ten opzichte van andere kerken. De visie op eenheid en verzoening over grenzen krijgt meer en meer vorm.

■ In 2012 wordt afgestapt van het pastorgecentreerde gemeentemodel. Tot 2015 wordt de gemeente geleid en toegerust door een leiderschapsteam bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse bedieningen in de ECG.

■ In 2015 wordt het Ministryteam opgericht. Daarnaast worden er twee opbouwwerkers (kerkelijk werkers) aangesteld. Samen met het bestuur geven zij leiding aan de ECG.

■ In 2016 wordt een nieuw leiderschapsteam aangesteld. Dit team bestaat uit de vijf leden van het bestuur, aangevuld met de twee kerkelijk werkers. Ralf en Brigitte Belau, Wilkin en Aukje van de Kamp trekken zich terug uit de dagelijkse leiding van de ECG. Zij zien erop toe dat de visie van de ECG verder uitgedragen en ontwikkeld wordt.