Leiderschaps- en Ministryteam

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam van de ECG bestaat uit de bestuursleden van de Stichting Euregio Christengemeente en de twee kerkelijk werkers en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. In de regel komt het leiderschapsteam elke twee weken in vergadering bijeen. Twee keer per jaar komt het leiderschapsteam samen met de Raad van Toezicht, bestaande uit de Founding Fathers Ralf Belau en Wilkin van de Kamp.

Leden van het leiderschapsteam:

<strong>Gerjan Duenk</strong>
Gerjan DuenkPenningmeester
<strong>Gerrit van de Kamp</strong>
Gerrit van de KampSecretaris
<strong>Arie Kluit</strong>
Arie KluitVoorzitter
<strong>Samuel de Leeuw van Weenen</strong>
Samuel de Leeuw van WeenenBestuurslid
<strong>Hadassa de Leeuw van Weenen</strong>
Hadassa de Leeuw van WeenenKerkelijk werker
<strong>Hanny Noorman</strong>
Hanny NoormanKerkelijk werker

Algemeen aanschrijfpunt van het leiderschapsteam van de ECG: info@ecgonline.net

Ministryteam

De Euregio Christengemeente kenmerkt zich doordat we als Duits-Nederlandse gemeente niet alleen een geloofsgemeenschap zijn maar ook een gemeenschap van bedieningen. Feitelijk is zelfs de gemeenschap van bedieningen groter dan de kerkelijke gemeente. De meeste bedieningen zijn uit de ECG voortgekomen of zijn inmiddels verbonden met de ECG.

Het Ministryteam (bedieningenteam) komt één keer in de maand samen om God tezoeken, te luisteren naar elkaar en te zien hoe we als gemeenschap van gelovigen Jezus zichtbaar mogen maken zowel in als vanuit de Euregio. Het gaat om de bedieningen Vrij Zijn, Pan de Vida, Verzoend Leven, The God Story, De Betteld en de Raphael-Praxis.

Naar voorbeeld van Efeziërs 4 willen we de gemeente vanuit de bedieningen toerusten. Paulus heeft het over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zij rusten de heiligen toe tot opbouw van het lichaam van Christus. In de ECG worden hierbij nadrukkelijk ook de jongere generaties betrokken.

De volgende personen zijn lid van het Ministryteam:

* Wilkin van de Kamp namens Vrij Zijn (www.vrijzijn.nl)
* Aukje van de Kamp namens Pan de Vida (www.pandevida.nl)
* Ralf en Brigitte Belau namens Verzoend Leven (www.aor-network.org)
* Bart en Marieke Hesseling namens de God Story (Jeugd met een Opdracht) (www.thegodstory.org)
* Gerhard en Jannita Hobelman namens De Betteld (www.debetteld.nl)
Gudrun Kuliga namens Raphael-Praxis (www.raphael-praxis.de)
* Gerjan Duenk, Gerrit van de Kamp, Arie Kluit en Samuel de Leeuw van Weenen namens de Stichting Euregio Christengemeente
* Hanny Noorman en Hadassa de Leeuw van Weenen als kerkelijk werkers van de ECG.