Jeugd 16+

Kerstactie jeugd

In Mattheüs 25 verzen 35, 37 en 40 staat:
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. (35) Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? (37) En ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.” (40)

Kerst is voor velen een periode van vreugde. De familie komt langs, er is lekker eten, en een kerstpakket en ga zo maar door. Helaas is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Voor sommigen is het geld er misschien helemaal niet voor een uitgebreide kerstmaaltijd of een leuk cadeautje voor de kinderen. Ken jij iemand die door omstandigheden wel een kerstpakket verdient? Stuur dan vóór 6 december een mail naar ecgkerst@mail.com met de benodigde informatie (naam, adres, wel of geen kinderen in welke leeftijd) en wij proberen als ECG Jeugd iets voor deze mensen te kunnen betekenen. Zo willen wij als jeugd een stukje van Gods liefde zichtbaar maken in deze decembermaand.

Jeugd 16+

Weihnachtsaktion der ECG Jugend

In Matthäus 25, den Versen 35,37 und 40 steht:
Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. (35) Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: ›Herr, wann bist du denn hungrig gewesen, und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig, und wir gaben dir zu trinken? (37) Der König wird ihnen dann antworten: ›Das will ich euch sagen: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!‹ (40)

Weihnachten ist für viele eine Zeit der Freude. Die Familie kommt zusammen, es wird gut gegessen, es gibt Geschenke und so weiter. Aber nicht für jeden ist dies so selbstverständlich. Manchen fehlt vielleicht einfach das Geld für eine besondere Weihnachtsmahlzeit oder ein schönes Geschenk für die Kinder. Kennst du jemanden, der trotz solcher Umstände ein Weihnachtspaket bekommen sollte? Schicke bis zum 6. Dezember eine Mail an ecgkerst@mail.com und als ECG Jugend versuchen wir diese Menschen zu erfreuen. Auf diese Weise können wir ein Stück von Gottes Liebe im Dezember sichtbar machen.

Jugend 16+