Jaarthema 2020-2021

BCLOSE

God zegt: I AM CLOSE
`Ik ben dichtbij!´ Met onze 1,5 meter afstand en zonder hugs kunnen we ons soms eenzamer voelen dan ooit! Maar in dit alles zegt God: `Ik ben dichtbij´ In alle economische, financiele, familiare uitdagingen van onze ECG-familie mogen we vertrouwen dat God dichtbij is en mogen we onze bezorgdheid omruilen voor Zijn bovennatuurlijke vrede en vreugde.

BCLOSE 2 HIS HEART
God nodigt ons uit om in een diepe verbondenheid met Hem te leven. Vanuit een leven van gebed mogen we leren onze ogen te sluiten en te openen voor Zijn schoonheid. We mogen leren wat de Geest door Zijn Woord tegen ons zegt.

BCLOSE TO OTHERS
We mogen Gods handen en voeten zijn om uit te gaan in deze wereld die Gods vriendelijkheid zo nodig heeft.  We mogen relaties versterken! Ook in de ECG mogen we relaties versterken in het bijzonder nu we elkaar niet allemaal tegelijk kunnen ontmoeten.

Deze drie elementen van BCLOSE komen terug in onze jaartekst uit Fillipenzen 4:4-8

Verheug u altijd in de HEER. Nog eens: verheug u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.

De Fillipenzenbrief zal het komende jaar een inspritiebron zijn om dieper in ons jaarthema te duiken.

CLOSE geeft richting aan hoe we het komende jaar met elkaar kerk kunnen en mogen zijn.

CHURCH – We zijn samen de kerk van Christus – de basis van ons samen-zijn
LIFESTREAM – Naast dat je life aanwezig mag zijn in de diensten (wel even aanmelden) zullen we ook het komende jaar de dienst als lifestream diensten uitzenden.
OPEN AIR en OPEN HOMES – we mogen creatief zijn om elkaar te mogen ontmoeten in de buitenlucht en in onze eigen huizen.
SERRE/SMALLGROUPS – in de kleine groep mogen we elkaar bemoedigen & versterken
ENCLOSED – enclosed betekent omsluiten/inweven. Ons samen aan elkaar verbinden – Zoeken naar mogelijkheden om je verbonden te weten. De relatie versterken door vriendschappen heen.

BCLOSE-KIDS  Elke maand een zondagochtend dienst met onze jonge generatie in het middelpunt!

We zien uit naar Gods werken in ons en door ons heen het komende jaar!