ANBI

BESTUUR/ANBI

Algemeen
Te Aalten is gevestigd de: Stichting Euregio Christengemeente, Hogestraat 52, 7122 BW, Aalten

Samen met de Verein Euregio Christengemeinde te Bocholt (Duitsland) en de Stichting Gemeentebouw vormen zij de Euregio Christengemeente Aalten-Bocholt (ECG). Een Nederlands/Duitse gemeente gebaseerd op twee rechtspersonen.

Het bestuur van de Stichting Euregio Christengemeente wordt gevormd door:

  • Arjo de Groot (voorzitter/secretaris) - e-mail: Mail Arjo
  • Mariska Elburg (penningmeester) - e-mail: Mail Mariska
  • Het bestuur wordt bij de uitvoering ondersteund door Gerrit van de Kamp als bestuursondersteuner - e-mail: Mail Gerrit

Stichting Euregio Christengemeente is aangesloten bij Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie EA-EZA)Koster
Maarten Obbink
06-36 37 40 20
Mail Maarten

RSIN/fiscaal nummer
Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Euregio Christengemeente is: 816669958

Site belastingdienst

Bankrekeningnummer Stichting Euregio Christengemeente:
NL30 RABO 0380201976

De ECG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de ECG zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Doelstelling
De ECG is een charismatische-evangelische gemeenschap. Samen willen we, op basis van onze relatie met Jezus Christus, ons dienend inzetten om verzoening en eenheid in het Lichaam van Christus en daarbuiten te bevorderen.

Beleidsplan 2022
Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan.

Financiële verantwoording 2022
Klik hier voor de jaarcijfers van 2022 van Stichting Euregio Christengemeente.