Missie

Voor de komende tijd zijn de volgende zeven waarden opgesteld. Bij alles wat we doen proberen we deze waarden te laten zien. Als Gods kerk willen we in de eerste plaats Huisgezin Van God Zijn waar generaties elkaar ontmoeten en waar iedereen welkom is. Daarbij samen Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven.

De zeven waarden

1. Jezus' boodschap serieus nemen.

2. Prioriteit geven aan jonge generaties.

3. Hart voor jongeren hebben.

4. Verantwoordelijkheid geven.

5. Warme gemeenschap zijn.

6. Beste buur zijn.

7. We zijn een Duits-Nederlandse gemeente.

Bruggen bouwen

Het is de missie van onze gemeente om eenheid en verzoening te verspreiden en bruggen te bouwen.

Daarom zijn er voor ons als gemeente enkele fundamentele afspraken die deze doelen ondersteunen:

Als kerk dopen we alleen volwassenen. Maar iedereen die zijn of haar kinderdoop ziet als de geestelijke basis van zijn of haar christelijk leven is welkom en is geaccepteerd in onze gemeente. We bieden ook de mogelijkheid van een viering van 'doopvernieuwing' aan. Dit betekent dat iemand de gelegenheid krijgt om de ervaring van doop door onderdompeling, die hij/zij niet kon hebben bij de doop van zijn/haar kinderdoop, alsnog kan beleven. Daarbij stelt hij/zij zijn/haar babydoop niet ter discussie.