Geschiedenis Euregio Christengemeente

 

De Euregio Christengemeente is in het jaar 2000 opgericht. Op 7 mei 2000 vond in de in december 1999 aangekochte Westerkerk aan de Hogestraat 52 in Aalten de eerste Duits-Nederlandse dienst plaats.

Wat is daaraan voorafgegaan?

 

* In 1989 wordt bij de inzegening van Wilkin en Aukje van de Kamp als voorgangersechtpaar in de toenmalige Volle Evangelie Gemeente Aalten (VEGA) geprofeteerd dat van verschillende kanten mensen zullen komen om te helpen en het werk gaan overnemen.

 

* In 1993 wordt de Christusgemeinschaft Bocholt (net over de grens bij Aalten) onder leiding van Ralf en Brigitte Belau e.a. opgericht.

 

* In 1995, vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog, vindt in de Volle Evangelie Gemeente Aalten een indrukwekkende interkerkelijke verzoeningssamenkomst plaats tussen Duitse en Nederlandse christenen, waar ook de leiders van de Christusgemeinschaft Bocholt zijn betrokken. Hieruit ontstaat een grensoverschrijdende vriendschap tussen de leiders uit Aalten en Bocholt.

 

* In 1996 verandert de Volle Evangelie Gemeente Aalten haar naam in Christengemeente Aalten.

 

* In 1997 wordt in Nederland een profetie uitgesproken dat in Aalten een krachtige oase zal ontstaan, waar mensen uit Nederland en Duitsland naar toe komen om aan te sterken en toegerust te worden.

 

* In 1999 ontvangen Wilkin en Aukje van de Kamp en Ralf en Brigitte Belau visie van God om de Christengemeente Aalten en de Christusgemeinschaft Bocholt samen te laten gaan in de Euregio Christengemeente (ECG).

 

* In december 1999 wordt de Westerkerk aan de Hogestraat 52 in Aalten aangekocht en gedurende vijf maanden ingrijpend verbouwd. 

 

 

* 7 mei 2000 vindt de eerste samenkomst van de ECG plaats in de Westerkerk te Aalten. 

 

* In 2012 wordt afgestapt van het pastor-gecentreerde gemeentemodel. Vanaf dat moment wordt de gemeente geleid door een leiderschapsteam dat tevens het bestuur van de gemeente is. In de gemeente fungeren teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de verschillende teams die in de gemeente actief zijn.

 

* De Euregio Christengemeente is sindsdien uitgegroeid tot een levendige Duits-Nederlandse evangelisch-charismatische gemeente waarbij een ieder welkom is.

 

Krantenartikel De Gelderlander n.a.v. verzoeningsbijeenkomst aan de grens

 

 

Krantenartikel De Gelderlander eerste dienst 7 mei 2007