Kinderwerk

Elke zondagmorgen zijn er kinderdiensten. De eeste vijftien minuten zijn alle kinderen in de grote dienst. Daarna gaan zij naar hun eigen kinderdiensten.

Er zijn drie groepen:

* 0-6 jaar (tot en met groep 2 van de basisschool) - deze groep blijft in de kerk 

* 6-9 jaar (groep 3 tot en met 6 van de basisschool) - deze groep gaat met de kinderwerkers tijdens de dienst naar een basisschool in de buurt

* 9-12 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool) - deze groep gaat met de kinderwerkers tijdens de dienst naar een basisschool in de buurt

Een aantal keren per jaar zijn er kinderdiensten, waarbij de dienst in de Westerkerk is afgestemd op de kinderen van de basisschoolleeftijd.

Aanspreekpunt voor het kinderwerkersteam is Boukje Jansen. Mail Boukje