Veilige Kerk

Als gemeente willen we transparant zijn. We willen een gemeente zijn zonder geheimen of roddels. We erkennen echter dat geen enkele organisatie perfect is. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het belangrijk is dat er een beroep kan worden gedaan op een vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld als het gaat om machtsmisbruik, om intimidatie zowel geestelijk maar bijvoorbeeld ook seksuele intimidatie. Bij die vertrouwenspersoon van de ECG kan een ieder terecht met zijn klacht of verhaal. In overleg met de melder wordt besloten welke stappen genomen dienen te worden, als er inderdaad sprake is van grensoverschrijdend gedrag, hierbij ook rekening houdend met wettelijke voorschriften.

Als ECG aan Nederlandse kant zij we aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De SGL is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulpverlenenbij machtsmisbruik.

Mocht er een vervelende situatie plaatsvinden, dan kan de vertrouwenspersoon bovengenoemde stichting informeren over de gedane melding. Dit voor verder advies of om de zaak verder te laten afhandelen door deskundigen van de SGL. Indien iemand een melding wil doen, maar dit niet bij één van de ECG vertrouwenspersonen wil doen, kan ook direct contact worden opgenomen met de SGL.

Deze stichting wil functioneren als een gezamenlijke voorziening voor kerken, gemeenten en organisaties die hun beleid en werkwijze baseren op de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.

Op werkdagen zijn ze te bereiken van 9.00-17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403 (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon).
Voor verdere informatie over de SGL kun je terecht op hun website: www.wijzijnsem.nl

De Duitse situatie
Voor de Duitse situatie geldt in principe hetzelfde. We zijn aan Duitse zijde aangesloten bij de Evangelische Allianz. Ook hier zijn er aanspreekpunten die er voor je kunnen bijdragen dat voorvallen uitgezocht worden en misstanden niet toegedekt worden. Je kunt via de vertrouwenspersoon kontakt opnemen, maar natuurlijk ook direkt met een aanspreekpartner van de zogenaamde “Clearing-Stelle”van de Evangelischen Allianz (www.ead.de)

Vertrouwenspersonen binnen de ECG
We hebben nog geen Duitse vertrouwenspersoon beschikbaar, totdat deze er is zullen Jan en Astrid Nobel vertrouwenspersoon zijn voor de hele gemeente.
E-mailadres: j.nobel@outlook.com

Zodra er een Duitse persoon wordt toegevoegd, blijft het aan eenieder de vrije keuze om te bepalen bij wie een klacht wordt ingediend. Vanzelfsprekend hopen we dat we zowel de vertrouwenspersonen als de SGL en EA om deze redenen niet nodig zullen hebben. Mochten hier vragen over zijn dan kunnen jullie hiervoor terecht bij het leiderschapteam of bij Jan en Astrid.

We hopen jullie hiermee voldoende informatie te hebben gegeven en vooral dat we samen een betrouwbare gemeente mogen zijn.