ECG-Familie

Deel zijn van de ECG-Familie
De ECG kent geen lidmaatschap in juridische zin. Iedereen die de visie, missie, waarden en prioriteiten van de gemeente onderschrijft én uitdraagt kan lid worden van de ‘ECG-familie’ (ook al is hij/zij lid van een andere kerk).

In de regel wordt één keer per maand een ‘kennismakingsuurtje’ gehouden. Hier kan iedereen terecht die overweegt om lid te worden op basis van de visie op verzoening en eenheid in Christus. In een ongedwongen samenzijn kunnen vragen worden gesteld over de visie, de missie en de prioriteiten van de ECG.

Zodra de aanmelding is ontvangen zal onze kerkelijk werker, Hanny Noorman, contact met u opnemen, om in een persoonlijk gesprek organisatorische informatie te bespreken en vragen te beantwoorden. Let op: het is mogelijk dat haar e-mail in de ‘ongewenste mail’ terecht komt.

schermafbeelding-2017-01-06-om-12-16-57