Bestuur/ANBI

Algemeen
Te Aalten is gevestigd de: Stichting Euregio Christengemeente, Postbus 161, 7120 AD Aalten

Samen met de Verein Euregio Christengemeinde te Bocholt (Duitsland) en de Stichting Gemeentebouw vormen zij de Euregio Christengemeente Aalten-Bocholt (ECG). Een Nederlands/Duitse gemeente gebaseerd op drie rechtspersonen.

Het bestuur van de Stichting Euregio Christengemeente wordt gevormd door:

  • 
Arie Kluit (voorzitter)
  • Gerrit van de Kamp (secretaris)
  • Gerjan Duenk (penningmeester)
  • Samuel de Leeuw van Weenen (lid)

De Euregio Christengemeente is aangesloten bij Missie Nederland (voorheen Evangelische Alliantie EA-EZA)Kerkelijk bureau
Industriestraat 1, 7122 AP Aalten

Koster
Maarten Obbink
06-36 37 40 20
maartenobbink@gmail.com

RSIN/fiscaal nummer
Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Euregio Christengemeente is: 816669958

Bankrekeningnummer Stichting Euregio Christengemeente:
NL30 RABO 0380201976

Doelstelling
De Euregio Christengemeente is een charismatische-evangelische gemeenschap. Samen willen we, op basis van onze relatie met Jezus Christus, ons dienend inzetten om verzoening en eenheid in het Lichaam van Christus en daarbuiten te bevorderen.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan.

Financiële verantwoording 2019
Klik hier voor de jaarcijfers van 2019 van Stichting Euregio Christengemeente.