Aanmelden bijwonen livestreamdienst / Anmeldung Teilnahme Livestreamgottesdienst

25 juli 2021/25.Juli 2021

Zondag 25 juli is er een familiedienst met Hadassa de Leeuw van Weenen.

Om deze (livestream)dienst fysiek bij te wonen is aanmelding verplicht. Er is ruimte voor maximaal 60 aanwezigen, daarbij diegenen die een taak hebben niet meegerekend. Aanmelden kan tot vrijdag 23 juli 10.00 uur. Mochten alle beschikbare plaatsen gereserveerd zijn, dan krijg je hierover bericht. Bezoekers aan de dienst zijn verplicht zich te houden aan de opgestelde regels. Vanaf 10.00 uur staat het welkomstteam klaar en we verzoeken vriendelijk om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn. Wie tijdens de dienst een machtigingskaart wil invullen voor de liefdesgave, wordt verzocht zelf een pen mee te nemen. Wie zich wil aanmelden kan dat doen via deze link.

Gezien de verplichting van de overheid om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, dient iedereen te zorgen dat bij het naar binnen en buiten gaan een mondkapje wordt gedragen. Eenmaal op de stoel gezeten, mag het mondkapje af.

Sonntag, 25. Juli gibt es einen Familiengottesdienst mit Hadassa de Leeuw van Weenen.

Wer bei dem (livestream)Gottesdienst dabei sein möchte, soll sich vorher anmelden. Es ist Platz für max. 60 Personen, exklusive derjenigen, die eine Aufgabe haben. Anmelden kannst du dich bis Freitag 23. Juli um 10:00 Uhr. Sollten alle verfügbaren Plätze reserviert sein, wirst du darüber informiert. Die Besucher des Gottesdienstes verpflichten sich, sich an die Regeln zu halten. Ab 10.00 Uhr steht das Begrüßungsteam bereit und wir möchten freundlich darum bitten, bis um 10.20 Uhr in der Kirche zu sein. Möchtest du für deine Liebesgabe eine Einzugsermächtigungskarte ausfüllen,nimm bitte deinen eigenen Stift mit. Wer sich anmelden will, kann das über diesen Link tun.

Angesichts der Verpflichtung der Regierung, an öffentlichen Orten einen Mundschutz zu tragen, sollte jeder sicherstellen, dass beim Ein- und Ausgehen ein Mundschutz getragen wird. Sobald man  auf dem Stuhl sitzt, kann der Mundschutz entfernt werden.

  • Het gaat hier om personen ouder dan 12 jaar. De kinderen die naar hun eigen groep gaan moeten hieronder aangemeld worden. Dies sind Personen über 12 Jahre. Die Kinder, die in ihre eigene Gruppe gehen, müssen unten angemeldet werden

    Je kunt je alleen aanmelden met leden van hetzelfde huishouden / Sie können sich nur mit Mitgliedern desselben Haushalts registrieren.
  • Kinderen aanmelden / Kinder anmelden