Welkom bij Euregio Christengemeente

De Euregio Christengemeente is een charismatische-evangelische gemeenschap.
Samen willen we, op basis van onze relatie met Jezus Christus, ons dienend inzetten
om verzoening en eenheid in het Lichaam van Christus en daarbuiten te bevorderen.

Visie
Missie
Eredienst zondag